Press "Enter" to skip to content

SKEJ - Slovenská esperantská mládež Posts

Nedôležité jazyky neexistujú

Znepokojuje nás, že jazyky vymierajú. Trend utláčania „malých“ jazykov na úkor „veľkých“ je badateľný aj v Európe. Navonok sa Európska únia hlási k mnohojazyčnosti. Ubezpečuje nás o tom svojim sloganom „Jednotní v rozmanitosti“, Európskou chartou regionálnych jazykov, alebo pripravovanou ústavou. Ale deklarácie nestačia. Dobre je to vidieť napriklad na oficiálnych stránkach EÚ (http://europa.eu.int), na ktorých sú v slovenčine prevažne iba odkazy na dokumenty v angličtine. Je naše európske občianstvo iba prázdnou škrupinou?

Leave a Comment

3. kongres SKEF

V uznesení 3. kongresu SKEF sa konštatovalo, že účastníci:
– vzali na vedomie informácie o činnosti regionálnych organizácií (ESO, OSES, MEL) v roku 2003 a o činnosti SKEF v tom istom roku;
– poverili OSES zorganizovať celoslovenské výročné stretnutie v máji 2005 a vedenie SKEF urobiť kroky na získanie informácií o Európskej esperantskej únii a v prípade obojstrannej výhodnosti podať prihlášku počas novembrovej rady SKEF a následne zvýšiť členské v SKEF za rok 2005 o 50 korún.
– schválili návrh činnosti na roky 2004 – 2005; zmenu stanov v bode sídlo, ktoré sa presúva z POPRADU do ŽILINY, redakčnú radu Esperantisto Slovaka, ako nových členov SKEF esperantské kluby zo ŽILINY, MARTINA, LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA a POVAŽSKEJ BYSTRICE (ktoré v zmysle stanov musia podať písomnú žiadosť o prijatie);
– zvolili nové vedenie SKEF, revízora a hlavného delegáta UEA.

Leave a Comment