Domov | Kontakt | RSS(sk) | RSS(eo) esperanto.sk | fórum | slovník | wiki

SKEJ (Slovakia Esperanta Junularo)
slovensky / esperante

Darujte 2% z dane
2% pre svet bez jazykových bariér

Čo je SKEJ?

SKEJ – Slovenská esperantská mládež je organizácia mladých ľudí hovoriacich esperantom. Jej cieľom je predstaviť širokej verejnosti esperanto tak, ako ho nepozná, teda ako živý, moderný a efektívny spôsob komunikácie. Medzi záujmy SKEJ patria aj jazyková demokracia, rovnosť a diverzita.
Viac informácií

Komunikujte!

retposxto Ak chcete byť informovaní o dianí v SKEJ, alebo sa zapojiť, prihláste sa do mailovej konferencie skej@googlegroups.com.

Fotogaléria

fotoj

Chceš vidieť naše aktivity alebo vidieť esperantské stretnutie? Pozri si našu fotogalériu!

Prezrieť galériu

Prečo sa stať členom?

Získaš bohaté skúsenosti v organizovaní medzinárodných stretnutí
Objavíš v sebe skryté schopnosti, ktoré s nami môžeš ďalej rozvíjať
Zažiješ stretnutia v kruhu pozitívne naladených a nadšených mladých ľudí
Získaš možnosť cestovať bezplatne, prípadne so zľavou na stretnutia po celom svete!


Kontakt facebook.com ipernity.com esperanto.com pojdsnami.cz forumo Google groups

Esperanto na zasadaní členov Mládežníckeho fóra Európy v Bruseli

Léon Schnelldorfer
Správy; 2015-04-30
V polovici apríla sa v Bruseli konalo zasadanie členov Mládežníckeho fóra Európy (YFJ – Youth Forum). Táto udalosť sa koná dvakrát ročne, na jar a jeseň, pričom jesenné stretnutie sa tradične koná v hlavnom meste mládeže Európy pre daný rok (v roku 2015 je ním práve Baku v Azerbajdžane).

Naše IJF!

Žeňa Belková
Správy; 2015-04-15
Pre tých, ktorí IJF nepoznajú; je to medzinárodný mládežnícky festival, ktorý sa koná každoročne v Taliansku počas Veľkej noci. Pre mnohých je to prvá šanca v roku doplniť si esperantský deficit, dopriať si zaslúžený oddych v polovici semestra, načerpať jarné sily a pre Slovenky je to tiež jedinečná šanca utiecť pred národnými zvyklosťami do bezpečného sveta esperanta a kultúrnych rozdielov. Tento rok traja Slováci dokonca mali možnosť zúčastniť sa zdarma, vďaka fondu IJFonduso, výmenou za výpomoc počas festivalu.

Nadácia Cigno ocenila Slovenskú esperantskú federaciu

Ayako Kawakita
Správy; 2015-03-29
V marci predstavenstvo nadácie Cigno udelilo poslednú prémiu Cigno. Pridelilo ju Slovenskej esperantskej federácii (SKEF), pre jej impozantnú informačnú činnosť v krajine v 2014.

Domov | Kontakt | RSS(sk) | RSS(eo)
skej.esperanto.sk | Valid HTML | dizajnis rabgulo