Domov | Kontakt | RSS(sk) | RSS(eo) esperanto.sk | fórum | slovník | wiki

SKEJ (Slovakia Esperanta Junularo)
slovensky / esperante

Monda.eu - interaktívna platforma o globálnych súvislosiach

Čo je SKEJ?

SKEJ – Slovenská esperantská mládež je organizácia mladých ľudí hovoriacich esperantom. Jej cieľom je predstaviť širokej verejnosti esperanto tak, ako ho nepozná, teda ako živý, moderný a efektívny spôsob komunikácie. Medzi záujmy SKEJ patria aj jazyková demokracia, rovnosť a diverzita.
Viac informácií

Komunikujte!

retposxto Ak chcete byť informovaní o dianí v SKEJ, alebo sa zapojiť, prihláste sa do mailovej konferencie skej@yahoogroups.com.

Fotogaléria

fotoj

Chceš vidieť naše aktivity alebo vidieť esperantské stretnutie? Pozri si našu fotogalériu!

Prezrieť galériu


Kontakt facebook.com ipernity.com esperanto.com pojdsnami.cz forumo yahoo

Rezolúcia kongresu Európskej esperantskej únie 2014

Michal Matúšov, EEU
Správy; 2014-07-29
V júli 2014 sa v chorvátskej Rijeke uskutočnil 10. kongres Európskej esperantskej únie (EEU). Nad kongresom prebral záštitu chorvátsky prezident, k hlavnej téme kongresu sa vo svojich prednáškach vyjadrili aj 3 univerzitní profesori, jeden z nich poslanec chorvátskeho parlamentu, uskutočnilo sa viacero koncertov a, samozrejme, preberali sa jazykové práva v novodobej Európe. Prinášame vám celú rezolúciu, ktorú prijali účastníci kongresu.

Názory kandidátov do európskeho parlamentu na esperanto

Michal Matúšov
Správy; 2014-05-22
Už túto sobotu prebehnú na Slovensku voľby do Európskeho parlamentu a SKEF a SKEJ sa pýtali kandidátov na ich názor na jazykovú politiku Európskej únie a špecificky aj na esperanto. Ponúkame ich odpovede v pôvodnom znení.

Slávnostne na nový rok? JES!

KuboF Hromoslav
Správy; 2014-03-28
Zanieteným vždy-účastníkom esperantských podujatí netreba vysvetľovať čo je JES, vám to radšej vysvetlím :-P Plným názvom Junulara E-Semajno (Mládežnícky E-týždeň?) je každoročné silvestrovské stredoeurópske podujatie, aspoň? podľa encyklopédií. Podľa účastníkov to je týždeň? šialenej zábavy a medzinárodných priateľstiev a užívania si mladosti. Tento raz sa uskotočnil v poľskom mestečku Szczawno-Zdrój od 28.12. do 4.1. a zúčastnilo sa ho neuveriteľne veľa slovenských esperantistov - z celkového počtu 185 ľudí z 24 krajín bolo 17 zo Slovenska (3. najpočetnejšia skupina!).

Domov | Kontakt | RSS(sk) | RSS(eo)
skej.esperanto.sk | Valid HTML | dizajnis rabgulo