Domov | Kontakt | RSS(sk) | RSS(eo) esperanto.sk | fórum | slovník | wiki

SKEJ (Slovakia Esperanta Junularo)
slovensky / esperante


Warning: include(../eo/novinky.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/gh013600/www_root/skej/kapo.php on line 95

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../eo/novinky.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear/') in /home/gh013600/www_root/skej/kapo.php on line 95

Čo je SKEJ?

SKEJ – Slovenská esperantská mládež je organizácia mladých ľudí hovoriacich esperantom. Jej cieľom je predstaviť širokej verejnosti esperanto tak, ako ho nepozná, teda ako živý, moderný a efektívny spôsob komunikácie. Medzi záujmy SKEJ patria aj jazyková demokracia, rovnosť a diverzita.
Viac informácií

Komunikujte!

retposxto Ak chcete byť informovaní o dianí v SKEJ, alebo sa zapojiť, prihláste sa do mailovej konferencie skej@googlegroups.com.

Fotogaléria

fotoj

Chceš vidieť naše aktivity alebo vidieť esperantské stretnutie? Pozri si našu fotogalériu!

Prezrieť galériu

Prečo sa stať členom?

Získaš bohaté skúsenosti v organizovaní medzinárodných stretnutí
Objavíš v sebe skryté schopnosti, ktoré s nami môžeš ďalej rozvíjať
Zažiješ stretnutia v kruhu pozitívne naladených a nadšených mladých ľudí
Získaš možnosť cestovať bezplatne, prípadne so zľavou na stretnutia po celom svete!


Kontakt facebook.com ipernity.com esperanto.com pojdsnami.cz forumo Google groups

Stretnutie kultúr alebo ako organizovať africký Medzinárodný kongres esperantskej mládeže (IJK)

Tomáš Stano
Názory; 2016-10-10
SKEJ, ako jedna z najkatívnejších krajinských sekcií TEJO, sa vďaka skvelému načasovaniu stala súčasťou historicky dôležitého projektu, ktorý má okrem iného aj za cieľ usporiadať prvý . EAEY - Empower African and European Youth! (Posilneni africkú a európsky mládež!), je projekt, ktorý je založený na vzájomnom porozumení a školení mladých ľudí so špeciálnym dôrazom na neformálne vyučovanie.

​Medzinárodný deň materinského jazyka

E@I
Názory; 2016-02-21
21. február je vyhlásený za Medzinárodný deň materinského jazyka. Práve v tento pripomíname potrebu zvyšovať povedomie o jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti. Menšie národné jazyky nemôžu byť nahradené silnejšími a väčšími.

JES 2015

Jana Kamenická
Názory; 2016-01-04
Po prvýkrát sa JES (Junulara Esperanto Renkontiĝo = Stretnutie mladých esperantistov) uskutočnilo mimo Nemecka a Poľska, tentokrát nás od 27.12.2015 do 3.1.2016 privítalo maďarské mesto Eger.

Domov | Kontakt | RSS(sk) | RSS(eo)
skej.esperanto.sk | Valid HTML | dizajnis rabgulo