Press "Enter" to skip to content

Boli v predsedníctve…

Táto sekcia je stále vo výstavbe a profily ostatných bývalých členov predsedníctva budú priebežne doplnené 🙂

 

Léon Kamenický

Člen predsedníctva pre projekty a styk s verejnosťou 2016-2018

Podpredseda 2015-2016


“…. ”

 

 

 

Jozef Klimo

Člen predsedníctva 2016-2017

 

Zuzana Kožuchová

Predsedníčka 2015-2016kiuestaskiu zuzka

Podpredsedníčka 2012-2014

Členka predsedníctva 2010-2012


“Moje dlhoročné predsedníctvo v SKEJ prešlo mnohými fázami, od bežného člena predsedníctva, cez podpredsedu až po predsedu, a musím sa priznať, že to boli skvelé roky naplnené zmysluplnou prácou, a teda jedna krásna etapa môjho života. Spolupracovala som s výbornými inšpirujúcimi ľuďmi a naučila som sa väčšinu z užitočných vecí, ktoré dnes dokážem, či už o vedení tímu, organizovaní stretnutí a mnohom inom. Najmä posledné 2 roky boli aj veľmi plodné a SKEJ sa počas nich rozrástlo a rozkvitlo, vďaka práci celého nášho predsedníctva. Dá sa povedať, že moja prítomnosť v predsedníctve bola kľúčovou pri formovaní môjho dnešného Ja a rozhodne je to skúsenosť, ktorú by som odporučila každému mladému členovi SKEJ.”

Michaela Fabianová

Členka predsedníctva 2015

 

 

Michal Hospodár

Predseda 2014 ing-fotka-na-stranku


“Predsedom SKEJ som sa stal krátko po vstupe do tejto organizácie a spoznal som ju zvnútra. Moja práca pre SKEJ znamenala pre mňa osobnostné naplnenie, priestor pre spoznávanie super ľudí a propagáciu esperanta. Ako predseda som podpísal možnosť organizovať programy Erasmus+ v spolupráci s organizáciou E@I. Tiež som viedol diskusiu o prijatí novej elektronickej konferencie na Google Groups.


Michal Matúšov

Predseda 2012-2014

Člen predsedníctva 2008 -2012


„Keď som sa začal činiť v esperantskom hnutí, SKEJ bola jednou z prvých organizácií, kam som vložil nohu. Na mojom prvom stretnutí, v 2008, ma členovia dokonca zvolili do predsedníctva a o 4 roky neskôr za predsedu. Síce to boli časy s občas zaťatými a škrípajúcimi zubami ale aj naplnené mládežníckou radosťou a nadšením, spoluprácou na projektoch na podporu spoločných cieľov a zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi. Od môjho odchodu z predsedníctva sa toho veľa zmenilo a vidím ako súčasná SKEJ (január 2017) chytila silný vietor do plachiet, čiže naša niekdajšia snaha o udržanie a rozvoj SKEJ mala zmysel.“

 

Peter Novotníček

Člen predsedníctva 2010 – 2014

 

Magdaléna Korábová

Člen predsedníctva 2010-2014

 

Katarína Nosková

Predsedníčka 2008-2012

Člen predsedníctva 2006-2008

 

paulinka-na-stranku

Paulína Kožuchová

Podpredsedníčka 2008-2010


“Vďaka tomu, že som bola v predsedníctve SKEJ, som sa dostala k TEJO: najprv som reprezentovala SKEJ v komisii TEJO, a potom som bola zvolená do jeho predsedníctva ako tajomníčka. Takže ja som celý čas bola aktívna skôr na medzinárodnej úrovni než na Slovensku.”

 

Juraj Procházka

Člen predsedníctva 2006-2010

 

Martin Minich

Člen predsedníctva 2004-2008

 

Rastislav Šarišský

Podpredseda 2006-2008

Člen predsedníctva 2004-2006

 

Viliam Búr

Podpredseda 2004-2006

 

Peter Baláždscf4464

Predseda 2004-2008


„Úprimne sa teším, že som mohol byť zakladateľom SKEJ – o to viac, keď už aj vidno výsledky tohto rozhodnutia. Mal som šťastie, že som bol vtedy obklopený podobne zanietenými a zároveň rovnako „bláznivými“ ľuďmi, s ktorými sme mohli položiť základy tejto organizácie. Nie všetko bolo ľahké a bezproblémové, naše očakávania boli občas optimistickejšie ako následná realita :). Aj tam sa ale teším, že som mohol byť jednou „tehličkou v múre“ slovenského (a zároveň svetového) mládežníckho esperantského hnutia. Pretože ako už mnohí pochopili, a dúfam, že ešte mnohí mnohí pochopia v budúcnosti – Esperanto je omnoho viac ako iba jazyk!“