Press "Enter" to skip to content

Hodinová mzda pre esperanto

Mnohí by iste radi pomohli esperantu na Slovensku, ale chýba im čas alebo možnosti. Preto vedenia Slovenskej esperantskej federácie (SKEF) a Slovenskej esperantskej mládeže (SKEJ) spúšťajú projekt„Hodinová mzda pre Esperanto“ a navrhujú vám: Darujte esperantu každý mesiac sumu vo výške vašej hodinovej mzdy (Suma samozrejme môže byť vyššia. Niektorí už dávajú viac, jednoducho zaokrúhlia sumu a posielajú ju pravidelne každý mesiac zo svojo konta).

Hodinová mzda nie je taká veľká, aby veľmi chýbala vo vašej peňaženke. Ak však zozbierame túto sumu od mnohých ľudí, naša práca pre esperanto sa môže citeľne pohnúť dopredu. Váš penažný dar pomôže naší organizáciám pokračovať v nevyhnutnej práci, začať nové projekty, informovať o nás svet naokolo.

Peniaze budú určené napríklad na:

  • fungovanie esperantského archívu v Plevníku
  • vydávanie informačných materiálov o esperante
  • vydávanie nových esperantských diel