Press "Enter" to skip to content

Ako darovať?

Je niekoľko spôsobov:

  • bankové konto SKEJ (SK84 8330 0000 0020 0148 3971, Fio banka): poslať peniaze zo svojho bankového účtu na účet SKEJ je najjednoduchšie riešenie. Ako variabilný symbol napíšte „100“ – tak budeme vedieť, že tieto peniaze sú určené na vyššie uvedený cieľ, a že boli poslané ako príspevok projektu „Hodinová mzda pre esperanto“ Do správy pre prijímateľa môžete spomenúť vaše meno (prípadne aj rok narodenia), aby sme vedeli, kto daroval danú sumu.
  • v hotovosti na esperantskom podujatí Darovať bude možné aj na niektorom esperantskom podujatí, na ktorom sa zúšastní niektorý z predsedov (prípadne hospodárov) SKEF alebo SKEJ, ktorým môžete odovzdať žiadanú sumu a dostanete o tom potvrdenku.
  • cez konto SKEJ v UEA (skej-o): Ak máte konto v UEA, môžete zaplatiť na konto SKEJ: „skej-o“.

Všetkých darcov zverejníme (aj anonymne) v Esperantisto Slovaka a na stránke www.esperanto.sk a verejne im poďakujeme.