Press "Enter" to skip to content

Posilnenie rovnosti medzi mládežníkmi

Začiatok projektu:  1.október 2017

Trvanie: 16 mesiacov

Koniec projektu: 31.január 2019

Ciele:

Začať diskusiu na tému rodovej (ne)rovnosti so skúsenejšími a v téme dlhšie zainteresovanými ľuďmi, aktívnejšie zapájať ľudí, ktorí zvyknú byť rodovo marginalizovaní alebo nezvyknú byť reprezentovaní v rámci organizácií. Uistiť sa, že pre nich existuje bezpečné a stimulujúce miesto na život.

Vo všeobecnosti – viac sebavedomých a sebaakceptujúcich mládých ľudí, ktorí sú zároveň aktívnymi občanmi.

Priority:

  • Sociálna inklúzia
  • Podpora vlastného (empowerment)
  • Promovanie kvalitnej mládežníckej práce

Koordinátor: GEJ (Nemecko)

Partneri: SKEJ, TEJO (Holandsko), BEA (Taliansko), HEJS (Španielsko), Kosmo (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska)

Podujatia:

1) Dennenhof en Lunteren, Holandsko, 27.-29.10. 2017 (KKPS)

Každý z partnerov odprezentuje svoju organizáciu, svoju prácu v danej téme, potreby danej cieľovej skupiny, vlastné prínosné praktiky. Bude naplánovaný ďalší priebeh projektu, predebatované potreby jednotlivých partnerov a forma, ako aj obsah výsledkov tohto projektu.

SKEJ počas tohto podujatia reprezentovali Paulína Kožuchová (Egalecen) a Veronika Mihaldová.

2) Taliansko, 28.3.-3.4. 2018 (IJF)

Prihlasovací formulár pre účastníkov školenia a školiteľov nájdete tu.

3) Badajoz, Španielsko, 4.-11.8.2018 (IJK)

Prihlásiť na IJK môžete tu. Informácie o školení sa objavia čoskoro.

4) Slovensko, 18.-21.10. 2018 (KAEST)

Prihlásiť na KAEST sa môžete tu.

5) Nemecko, december 2018 / január 2019 (JES)

Očakávané výsledky

  • Zbierka prínosných praktík a rád na obhajobu rodovej rovnosti
  • Dvojjazyčné elektronické dokumenty (EN, EO), ktoré budú preložené do ďalších národných jazykov – popis metód a nástrojov v závislosti od cieľovej skupiny
  • Knižnica použitých zdrojov (články, knihy) a zbierka použitých materiálov na školenie, ktoré bude možno použiť aj pre ďalšie školenia (časové schémy, formuláre pre spätnú väzbu, atď)
  • Videá/interviews