Press "Enter" to skip to content

Efektívna komunikácia

Tento projekt trval 13 mesiacov od 1.9.2016 do 30.9. 2016. Celkovo sa dobrovolníci z partnerských organizácií stretli 4 krát na nižšie vypísaných stretnutiach. Na prvých troch sa vytváral output projektu a na tom poslednom sa predstavoval či už členom organizácií, alebo ľuďom mimo esperantského sveta. Úlohou tohoto projektu bolo vytvorenie nástrojov na efektívnu komunikáciu v súvislosti s neziskovými organizáciami. To zahŕňalo komunikáciu voči svojim členom, ale aj externe napr. na získanie nových členov alebo prezentáciu organizácie na fórach, festivaloch a pod. Taktiež mal vyprodukovať ľudí kompetentných v tejto oblasti, aby mohli svoje vedomosti šíriť ďalej a prispieť nimi širšiemu okruhu ľudí. Mnohé materiály vytvorené počas projektu sú voľne dostupné a nebojte sa ich využiť aj vy.

Viac informácií o projekte a jeho výsledkoch nájdete tu.

Partneri:

TEJO (Celosvetová esperantská mládež) 

SKEJ (Slovenská esperantská mládež)

HEJS (Španielska esperantská mládež)

JEB/Kosmo (Britská esperantská mládež) 

Nitobe (asociácia Nitobe) 

Verdaj Skoltoj (zelení skauti) 

 

Podujatia:

KKPS, Holandsko – október 2016

PEKO, Belgicko – marec 2017

článok o podujatí nájdete tu

Teruel, Španielsko – jún 2017

článok čoskoro

Bratislava, Slovensko – september 2017  

článok čoskoro