Press "Enter" to skip to content

Africko-európska spolupráca

AEJK je v prvom rade projektom umožňujúcim stretávanie sa a výmenu poznatkov mladých esperantistov z Európy a Afriky. Počas 4 stretnutí (v Benine, Taliansku, Togu a Poľsku) boli, či budú zorganizované workshopy o nadobúdaní nových vedomostí, rôzne školenia ako aj pracovné skupinky. Zúčastnili sa ich skúsení školitelia, ktorí následne získané materiály (dokumenty, dohody, apod.) rozšíria ďalej. Výstupy z týchto stretnutí môžte nájsť aj na stránkach akademio.tejo.org alebo ich môžete preskúmať pomocou našej praktickej Android aplikácie. Vďaka esperantu, spoločnému jazyku všetkých účastníkov, TEJO poskytuje tento projekt pre neformálne vzdelávanie. Výsledky projektu sú voľne dostupné, preto ich neváhajte použiť pre vlastné potreby, či potreby svojej organizácie.

Informácie o projekte nájdete na tejto stránke.

Partneri:

TEJO (Celosvetová esperantská mládež) 

SKEJ (Slovenská esperantská mládež)

IEJ (Talianska esperantská mládež)

PEJ (Polská esperantská mládež) 

JEBUO (Burundská esperantská mládež)

JOTE (Tožská esperantská mládež) 

DKEJO (Konžská esperantská mládež)

BOJE (Beninská esperantská mládež)

 

Podujatia:

Benin 2016 

IJF 2017

IJK 2017

JES 2017/2018