Press "Enter" to skip to content

75. Medzinárodný Mládežnícky Kongres (IJK)

Na prelome júla a augusta sa viac než 230 mladých esperantistov stretlo v malebnom mestečku Liptovský Hrádok, aby si spolu užili 8-dňový mládežnícky kongres, ktorý sa po prvýkrát v histórii konal na Slovensku, v našej malej krajine v strede Európy. Hostiteľská organizácia SKEJ (Slovenská esperantská mládež) zo svojich aktívnych členov úspešne vytvorila viac než 20 členný tím, ktorý sa podieľal nielen na plánovaní a samotnej organizácii, ale pomáhal aj na mieste počas konania kongresu. Celý týždeň bol plný rôznorodého programu, o ktorý sa postarali mnohí aktívni prispievatelia, v spolupráci so Svetovou esperantskou mládežou (TEJO-m) a jej dobrovoľníkmi. Program mal počas dňa trochu formálnejší charakter, konali sa rôzne prednášky, školenia, a diskusie, ale večer už prišli na rad kvalitné koncerty a zábava, ktorá niekedy trvala až do samého rána. 

Téma kongresu – “Proti predsudkom” – nielenže zabezpečila, že sa uskutočnilo viac než 30 rôznych častí programu súvisiacich s danou témou, ale taktiež že sa časť organizátorov postarala o to, aby sa každý z účastníkov cítil pohodlne a rešpektovane. Z tohto dôvodu bola každý deň k dispozícii uzavretá miestnosť, tzv. “Počúvacia služba”, ktorá slúžila na to, aby sa v nej dostalo podpory účastníkom v prípade osobných alebo iných problémov, ktoré by ich počas kongresu mohli postihnúť. 

Hneď druhý deň bol kongres oficiálne otvorený v miestnom kultúrnom dome a účastníci sa dozvedeli všetky potrebné informácie o tom, čo ich cez týždeň čaká. Nasledujúci deň sa uskutočnil jazykovo-kultúrny festival vo vedľajšom meste, Liptovskom Mikuláši, na námestí voľne prístupný všetkým. Práve vďaka tomu sme mohli prezentovať esperanto aj mnohým domácim obyvateľom, ktorí boli nadšení z pokrmov a nápojov z rôznych kútov sveta, ktoré na nich v stánkoch čakli. Počas festivalu sa uskutočnili dva koncerty – najprv vystúpila domáca speváčka Barbora Hazuchová, známa z finálovej účasti v Česko Slovenskej Superstar, nasledovaná živým koncertom od esperantského reggae speváka Jonny M.  

Ďalšími časťami programu, ktoré stoja za zmienku, sú určite vysadenie stromčeku v miestnom parku, na ktorom visiaca ceduľka bude pripomínať túto významnú udalosť, otvorenie výstavy o esperante a jeho mládeži (prístupná verejnosti do polovice septembra), rôzne exkurzie či už do hôr alebo za kultúrou, piknik pod Skalkou sprevádzaný pokojným akustickým koncertom a skvelým ovocným šalátom, deň otvorených dverí pre miestnych, alebo veľká tombola počas oficiálneho ukončenia kongresu. 

Z hľadiska esperantského hnutia boli dôležitou súčasťou kongresu aj schôdza výboru Svetovej esperantskej mládeže, prezentácie samotnej organizácie, ale taktiež mnohé jej krajinské sekcie mali možnosť zriadiť pracovné skupiny, ktoré sú často dôležitou súčasťou práce počas roka. Nechýbala ani možnosť zložiť medzinárodne uznávané jazykové skúšky z esperanta.  

Organizátori sa počas mnohých mesiacov snažili prísť na to, ako spraviť kongres čo najviac dostupný aj po finančnej stránke. Svetová esperantská mládež v dostatočnom predstihu oznámila možnosť ponúknuť finančnú podporu pre troch účastníkov. Okrem nej finančne podporili svojich členov nielen hostiteľská organizácia, ale aj susediaca Česká esperantská mládež. Dúfame, že sme aj takýmto spôsobom motivovali nových ľudí sa zúčastniť esperantských podujatí nielen teraz, ale aj do budúcna. 

Z pohľadu organizátorov môžeme s odstupom času povedať, že sme s kongresom spokojní a veľmi nás teší, že z pôvodných 290 prihlásených sa väčšina nakoniec kongresu zúčastnila. To, že sa kongres uskutočnil v malom meste a že sme mohli program realizovať v rôznych budovách malo veľký efekt pre zviditeľnenie esperanta domácim obyvateľom – mnohí z nich sa zo zvedavosti zaujímali o viac detailov či už o kongrese alebo všeobecne o esperante. Dúfame, že si kongres rovnako užili aj jeho účastníci, čoho dôkazom nám boli aj pozitívne ohlasy z dotazníku, ktorý sme po skončení kongresu rozoslali účastníkom. Ja osobne dúfam, že dobrá atmosféra v organizačnom tíme bude mať za následok to, že motivuje mladých esperantistov pokračovať v ich dobrej práci. Rád by som ešte dodal, že neuveriteľná ochota a podpora mesta Liptovský Hrádok a ostatných partnerov, sa stala nevyčísliteľnou pomocou pri organzácii 75. Medzinárodného mládežníckeho kongresu. 

Na záver prinášame slová dobrovoľníka Svetovej esperantskej mládeže, Clémenta z Francúzska, pre ktorého to bolo prvé väčšie mládežnícke esperantské podujatie: “Nikdy predtým som sa nezúčastnil tak veľkého podujatia, akým je Medzinárodný mládežnícky kongres. Aj napriek veľkému počtu rôznorodých účastníkov ma veľmi potešilo, aká príjemná a priateľská atmosféra tu vládla, a že sa s hocikým dalo porozprávať na takmer každú tému, aká mi prišla na um. Mal som to šťastie, že som mal možnosť pomáhať organizačnému tímu, a to ešte prehĺbilo môj kongresový zážitok. Ešte doteraz mám každý deň v živej pamäti, hoci dni leteli veľmi rýchlo v tak príjemnej a priateľskej spoločnosti. Škoda, že noci si až tak veľa nepamätám, z iných očividných dôvodov …” 

Autor: Léon Kamenický, hlavný organizátor IJK 2019

Preklad do slovenčiny: Veronika Mihaldová, dobrovoľníčka počas IJK 2019

Fotky: Ariel Palmer, album

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *