Press "Enter" to skip to content

O nás

SKEJ – Slovenská esperantská mládež je nezávislá nezisková organizácia spájajúca mladých ľudí hovoriacich, alebo podporujúcich Esperanto. Ako jazyk samotný, je to najznámejší, najjednoduchší (plynule sa dá naučiť za 3 mesiace) a najpoužívanejší umelo vytvorený jazyk, v ktorom už od jeho samotného vzniku vyšlo veľa originálnych umeleckých diel alebo preklady rôznych národných z celého sveta. Práve jeho jednoduchosť a fakt, že nepatrí žiadnemu národu na svete, sa vzniknuté hnutie stojace za týmto jazykom, snaží poukazovať na hrozby jazykovej diskriminácie a jej dopady, na dôležitosť rozmanitej kultúry a jej vzájomného pochopenia a je akýmsi symbolom rovnosti a demokracie.


SKEJ od jej vzniku zažilo rôzne zostupy ale aj vzostupy, napriek tomu sa od polovice roku 2014 stáva jednou z najprofesionálnejších esperantských mládeží celosvetovo. Zakladá si na kvalite vedenia, ktoré predstavuje najmä päťčlenné predsedníctvo, zložené výlučne z neplatených dobrovoľníkov do 30 rokov. Postupne si vytvára stabilnú pôdu rôznym zvyšovaním svojich aktivít akými sú napríklad pravidelná spolu organizácia Letnej esperantskej školy, malých podujatí v komornej atmosfére zameraných na spoločnú prácu vo workshopoch a „transfer“ skúseností, prednášky o jazykovej diskriminácii na strených školách, aktívne zapájanie sa do Erasmus+ projektov a mnohé ďalšie, ktoré si môžete prečítať na našich pravidelne aktualizovaných webových stránkach.