Press "Enter" to skip to content

Ako pomôcť?

Tu je niekoľko spôsobov, ako nám môžete pomôcť inak ako finančne:

  • Informujte ľudí vo svojom okolí o esperante, zapojte sa do diskusií na fórach, sociálnych sieťach či pod článkami o jazykovej politike. Mladšia generácia na Slovensku väčšinou ani netuší, že niečo ako esperanto existuje; starší ľudia si myslia, že u nás sa esperanto už prestalo používať. Veľa z nich sa však na esperanto pamätá, lebo sa ho ako deti učili, dokonca ho niektorí ešte stále ovládajú.
  • Zúčastnite sa esperantského podujatia – môžete sa zúčastniť aj vtedy, keď esperantom ešte nehovoríte. Navštívte napr. Celoslovenské stretnutie esperantistov, klubové stretnutia, vynikajúcu Letnú školu esperanta či rôzne turistické podujatia.
  • Staňte sa členom našej organizácie. Členovia SKEJ sú pravidelne informovaní o dianí v oblasti esperanta u nás a vo svete, majú zľavu na podujatiach, ktoré organizuje SKEJ, a môžu sa zapájať do činnosti a projektov SKEJ.
  • Pomôžte prekladať informačné materiály do jazykov, ktoré ovládate.
  • Pomôžte roznášať informačné materiály – umiestnite ich vo vašej knižnici, na školách a univerzitách vo vašom meste, v informačných centrách a pod.
  • Umiestnite niektorý z našich reklamných bannerov na svoju webovú stránku.
  • Ak máte dobré vedomosti o esperante, príp. s ním máte priame skúsenosti, skúste urobiť krátku prednášku vo svojej triede (či už na strednej škole, gymnáziu, univerzite…). Učitelia naviac vždy radi privítajú vlastnú iniciatívu študentov. Ak máte napísať referát, seminárnu alebo záverečnú prácu na tému jazyková politika v EÚ, jazyková demokracia a pod., spomeňte v nej aj esperanto. Na Slovensku študenti napísali už viacero takýchto prác.
  • Píšte a vylepšujte články o esperante na slovenskej Wikipédii, príp. (ak už dobre ovládate esperanto) prispievajte článkami priamo na esperantskú Wikipédiu. Wikipédia je dôležitý a často používaný zdroj informácií. Niektoré témy sú však na slovenskej verzii zastúpené len niekoľkými článkami. Často stačí napr. prekladať články z českej Wikipédie. Novým wikipedistom môžeme poskytnúť rýchlokurz.
  • Úplne najlepší spôsob – naučte sa jazyk esperanto 🙂 Nielenže tým pomôžete samotnému esperantskému hnutiu, ale naviac si prehĺbite svoje jazykové vedomosti, získate väčší prehľad v oblasti jazykov a mnoho ďalších výhod.