Press "Enter" to skip to content

SKEJ - Slovenská esperantská mládež Posts

Stanovisko SKEJ k diskusii s podpredsedom vlády Pál Csákym

Nezdieľame Vaše obavy o šance esperanta: esperanto je v praxi vyskúšaný model, ktorý v komunite svojich hovoriacich zabezpečuje medzinárodnú komunikáciu rovnoprávnu, priamu a všeobecnú: komunikácia prostredníctvom esperanta je realizovaná jazyková demokracia. Keďže znalosť esperanta priaznivo pôsobí na vyučovanie ďalších cudzích jazykov, je esperanto kľúčom k mnohojazyčnosti. Mnohojazyčnosť, jazykovú ekológiu a rovnoprávnu komunikáciu spoločenstvo esperantistov nehlása ako hmlisté vízie budúcnosti: tieto ciele sa nám darí napĺňať tu a teraz.

Leave a Comment

Aj keby EÚ esperanto oficiálne uznala, bolo by možné zaviesť ho?

V Maďarsku sa 70-80% štátnych jazykových skúšok robí z angličtiny. Je však zaujímavé, že v súčasnosti, v roku 2004, je v početnosti jazykových skúšok na druhom mieste esperanto. A zatiaľ výuka nemčiny klesá a výuke francúzštiny, španielčiny, latinčiny, starej gréčtiny, taliančiny a ruštiny hrozí zánik.

Leave a Comment