Press "Enter" to skip to content

Mesiac: december 2004

Stanovisko SKEJ k diskusii s podpredsedom vlády Pál Csákym

Nezdieľame Vaše obavy o šance esperanta: esperanto je v praxi vyskúšaný model, ktorý v komunite svojich hovoriacich zabezpečuje medzinárodnú komunikáciu rovnoprávnu, priamu a všeobecnú: komunikácia prostredníctvom esperanta je realizovaná jazyková demokracia. Keďže znalosť esperanta priaznivo pôsobí na vyučovanie ďalších cudzích jazykov, je esperanto kľúčom k mnohojazyčnosti. Mnohojazyčnosť, jazykovú ekológiu a rovnoprávnu komunikáciu spoločenstvo esperantistov nehlása ako hmlisté vízie budúcnosti: tieto ciele sa nám darí napĺňať tu a teraz.

Leave a Comment