Press "Enter" to skip to content

Mesiac: november 2004

Aj keby EÚ esperanto oficiálne uznala, bolo by možné zaviesť ho?

V Maďarsku sa 70-80% štátnych jazykových skúšok robí z angličtiny. Je však zaujímavé, že v súčasnosti, v roku 2004, je v početnosti jazykových skúšok na druhom mieste esperanto. A zatiaľ výuka nemčiny klesá a výuke francúzštiny, španielčiny, latinčiny, starej gréčtiny, taliančiny a ruštiny hrozí zánik.

Leave a Comment