Press "Enter" to skip to content

Mesiac: september 2004

Nedôležité jazyky neexistujú

Znepokojuje nás, že jazyky vymierajú. Trend utláčania „malých“ jazykov na úkor „veľkých“ je badateľný aj v Európe. Navonok sa Európska únia hlási k mnohojazyčnosti. Ubezpečuje nás o tom svojim sloganom „Jednotní v rozmanitosti“, Európskou chartou regionálnych jazykov, alebo pripravovanou ústavou. Ale deklarácie nestačia. Dobre je to vidieť napriklad na oficiálnych stránkach EÚ (http://europa.eu.int), na ktorých sú v slovenčine prevažne iba odkazy na dokumenty v angličtine. Je naše európske občianstvo iba prázdnou škrupinou?

Leave a Comment