Press "Enter" to skip to content

Nedôležité jazyky neexistujú

Vyhlásenie SKEJ – Slovenskej esperantskej mládeže k Európskemu dňu jazykov

Európsky deň jazykov, 26. september 2004, je sviatkom jazykového vzdelávania a jazykovej diverzity. Je to príležitosť ukázať poklad ukrytý v našich jazykoch a povzbudiť ľudí, aby sa učili jazyky. Úcta k jazykom našich susedov môže len napomôcť k tomu, aby aj náš jazyk, slovenčina, bol prijímaný v úcte.

SKEJ – Slovenská esperantská mládež chápe jazyky ako súčasť celosvetového kultúrneho dedičstva. Všetky jazyky považujeme za rovnocenné, nerozdeľujeme jazyky na dôležité a menej dôležité, pretože každý z nich nás obohacuje o niečo svojské a jedinečné. Jazyková rovnosť a rozmanitosť nám ležia na srdci. Napomohli sme jej spoluorganizovaním a propagáciou Festivalu jazykov v Bratislave (20. augusta 2004). Na našich internetových stránkach (http://skej.esperanto.sk) uverejňujeme články o jazykovej politike, demokracii aj diskriminácii.

Znepokojuje nás, že jazyky vymierajú. Trend utláčania „malých“ jazykov na úkor „veľkých“ je badateľný aj v Európe. Navonok sa Európska únia hlási k mnohojazyčnosti. Ubezpečuje nás o tom svojim sloganom „Jednotní v rozmanitosti“, Európskou chartou regionálnych jazykov, alebo pripravovanou ústavou. Ale deklarácie nestačia. Dobre je to vidieť napriklad na oficiálnych stránkach EÚ (http://europa.eu.int), na ktorých sú v slovenčine prevažne iba odkazy na dokumenty v angličtine. Je naše európske občianstvo iba prázdnou škrupinou?

Čoraz viac pracovných miest v inštitúciách Európskej únie je vyhradených pre ľudí, ktorých rodným jazykom je angličtina (‚English mother tongue only‘: viď zoznam 750 náborových inzerátov na http://www.lingvo.org/diskriminacio). Angličtina si však svoju pozíciu nezískala svojimi vlastnosťami. Spojené štáty a Veľká Británia míňajú na jej podporu nemalé prostriedky. Neil Kinnock, doterajší podpredseda Európskej komisie zodpovedný aj za lingvisticke služby, bude po odchode z funkcie menovaný za najvyšssieho predstaveného British Council, inštitúcie ktorá má v náplni
podporu angličtiny. Existuje silné podozrenie, že jeho podivné kroky vo funkcii boli motivované snahou protežovať angličtinu (http://www.eurokonvent.sk/download.aspx?fid=222). Európa pomaly a nebadane podlieha jazykovej hegemónii. Jeden jazyk všetkým vládne, jeden všetkým káže…

Preto vyzývame k diskusii o jazykovej politike EÚ nielen jej inštitúcie, ale aj slovenskú vládu, mimovládne organizácie a všetkých občanov, ktorým osud slovenčiny nie je ľahostajný. Navrhujeme zodpovedne, s chladnou hlavou a bez predsudkov preskúmať, či je angličtina vhodná ako medzinárodný jazyk. Žiadame, aby sa s rovnakou vážnosťou zvážilo využitie medzinárodného neutrálneho jazyka esperanto ako možnej alternatívy v zjednocujúcej sa Európe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *