Press "Enter" to skip to content

Nové CD a staronová učebnica

Nadšení a aktívni členovia SKEJ – Slovenskej esperantskej mládeže pripravili zaujímavú prezentáciu nového elektronického disku Esperanto – lingua incognita (Esperanto – jazyk neznámy) a učebnice Esperanto pre každého Magdy a Františka Šaturových. Podujatie sa uskutočnilo v reštaurácii Hlava XXII v Bratislave.

Prezentáciu viedol predseda SKEJ Peter Baláž. K slovu sa dostala aj predsedníčka SKEF pani Mária Tomašovičová, ktorá okrem iného pogratulovala mladým k príprave a realizácii slávnosti.

Učebnicu predstavila Alica Komlóšiová. Elektronický disk predstavil Peter Baláž; tiež sa premietala časť z neho a každý z účastníkov dostal po jednom disku.

Počas prezentácie sa hovorilo o jazykovej politike v Európskej Únii a o možnostiach esperanta – menovite pán Jozef Reinvart z Ministerstva zahraničných vecí a pani Eva Polakovičová zo slovenskej sekcie AIS San-Marino.

Na slávnostný večer prijalo pozvanie aj niekoľko novinárov. Počas večera boli poskytnuté štyri interview. Verejnoprávny Slovenský rozhlas vysielal v priebehu niekoľkých dní jednotlivé časti večera a niektoré interview.

Toto seriózne podujatie spríjemnil esperantskými piesňami pán Dočekal zo skupiny Team.

Prevzaté a preložené z Raportanto 2/2004

Linky
Fotografie z prezentácie
CD Esperanto – lingua incognita

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *