Press "Enter" to skip to content

Valné zhomaždenie SKEJ – Demänová

Počas ĈAR-u v Demänovej pri Liptovskom Mikuláši sa všetci zúčastnení stihli nie len zabávať, ale aj schôdzovať. Po dvoch oddychových dňoch sa v sobotu konalo viacero dôležitých udalostí. Z nich najdôležitejšie boli dve, a to pracovná skupina ohľadom Svetového kongresu Esperanta, ktorý sa bude konať v Nitre a kde  má SKEJ na starosti mládežnícky program, a snáď ešte dôležitejšie; valné zhromaždenie SKEJ.

Počas valného zhromaždenia bolo nutné prediskutovať pár otázok, ktoré boli kľúčové pre nasledujúci rozvoj našej organizácie. Hlavným bodom programu bola voľba nového člena predsedníctva, keďže naša bývala členka Miška Fabianová podala demisiu z osobných dôvodov. Na jej miesto sa uchádzal len jeden kandidát, a to konkrétne Paulína Jalakšová. Valné zhromaždenie ju zvolilo jednohlasne a touto cestou jej chceme zaželať veľa šťastia a úspechov na novej pozícii.

Ďalším bodom programu schôdze bolo pár drobných zmien stanov. Prvá sa týkala zmeny
adresy SKEJ-u, ktorá bola vo Zvolene avšak z dôvodu ťažkej dostupnosti sme sa rozhodli ju presunúť do Malaciek, kde momentálne býva jeden z členov predsedníctva. Táto zmena bola jednohlasne schválená. Okrem zmeny stanov sme zmenili aj výšku členského poplatku. Návrh sa týkal tak študentov (z 2 na 5 Eur) ako aj pracujúcich (z 8 na 10). Táto zmena bola už dlhšiu dobu potrebná, keďže na fungovanie organizácie bol pôvodný ročný poplatok silno nedostačujúci. Po podaných argumentoch bola aj táto zmena jednohlasne prijatá. Poslednou navrhnutou zmenou bola možnosť účasti na valnom zhromaždení pomocou online prostriedkov, akým je napríklad Skype, a to z dôvodu, že vďaka vzdialenosti alebo časovému vyťaženiu členov nie je možné, aby sa valného zhromaždenia zúčastnili všetci. Týmto spôsobom sme chceli dať možnosť ovplyvniť svojím hlasom dianie v SKEJ-i aj takýmto členom. Tento bod sa však v stanovách zmení až po dôkladnom preskúmaní slovenských zákonov a uistení sa, že zmena bude schválená.

Posledným bodom programu valného zhromaždenia bol návrh čestného členstva pre troch zaslúžilých esperantistov. Jednalo sa o Petra Baláža, Stana Marčeka a Rastislava Šarišského. Všetkým bolo odhlasované čestné členstvo za ich zásluhy pre rozvoj Esperanta na Slovensku, a všetci toto členstvo prijali.

Po uzavretí všetkých bodov programu bolo valné zhromaždenie SKEJ rozpustené a všetci pokračovali v zábave a iných aktivitách, ktoré im ĈAR ponúkal. V mene predsedníctva dúfame, že sa minimálne zopakuje účasť členov na budúcom valnom zhromaždení, a tešíme sa na vás aj nabudúce.

Tomáš Stano

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *