Press "Enter" to skip to content

Mesiac: november 2015

SKEJ má aj na jeseň hlas na Európskom mládežníckom Fóre v Madride

Už druhýkrát sa nám tento rok vďaka Svetovej esperantskej mládeži podarilo mať hlas na jednom z najväčších stretnutí platformy Európskeho mládežníckeho fóra (YFJ). Hneď na začiatku môžeme konštatovať, že nám práve účasť na takýchto podujatiach veľmi pomáha v našej činnosti a hlavne prezentovaní esperanta navonok.

Leave a Comment

ĈAR

Uprostred Novembra sa prvýkrát konal ĈAR na Slovensku. Veľmi sa tešíme, že sme mohli takto vyjadriť podporu V4 spolupráci a prijať takmer 40 mládežníkov z Česka, Poľska, Maďarska a samozrejme zo Slovenska. Okrem toho sa na tomto stretnutí objavili aj účastníci z Francúzska, Ruska, Írska a Nemecka.

Leave a Comment

Valné zhomaždenie SKEJ – Demänová

Počas ĈAR-u v Demänovej pri Liptovskom Mikuláši sa všetci zúčastnení stihli nie len zabávať, ale aj schôdzovať. Po dvoch oddychových dňoch sa v sobotu konalo viacero dôležitých udalostí. Z nich najdôležitejšie boli dve, a to pracovná skupina ohľadom Svetového kongresu Esperanta, ktorý sa bude konať v Nitre a kde  má SKEJ na starosti mládežnícky program, a snáď ešte dôležitejšie; valné zhromaždenie SKEJ.

Leave a Comment