Press "Enter" to skip to content

SKEJ má aj na jeseň hlas na Európskom mládežníckom Fóre v Madride

Už druhýkrát sa nám tento rok vďaka Svetovej esperantskej mládeži podarilo mať hlas na jednom z najväčších stretnutí platformy Európskeho mládežníckeho fóra (YFJ). Hneď na začiatku môžeme konštatovať, že nám práve účasť na takýchto podujatiach veľmi pomáha v našej činnosti a hlavne prezentovaní esperanta navonok.

V prvom rade by som však rád vysvetlil, čo vlastne YFJ robí. Ako už názov napovedá, je to celoeurópska platforma, ktorá spája národné a medzinárodné mládežnícke organizácie. Inak povedané, je to organizácia, ktorá sa snaží presadzovať hlas a potreby mladých ľudí po celej Európe podporovaním veľkého množstva projektov, stretnutí, kongresov a samozrejme poskytovaním skúsených mladých politikov na rôzne tréningy, a tým zväčšovaním siete mladých aktivistov. Od 90-tych rokov je práve TEJO (Svetová esperantská mládež) plnohodnotným členom tejto organizácie, a plne podporuje SKEJ v jeho snahách byť nielen súčasťou Slovenskej rady mládeže, ale aj jej aktívnym členom a tvorcom politík.

Po tomto stručnom úvode by som rád dodal, že práve účasť RmS (Rady mládeže Slovenska) nás veľmi potešila, a už pred oficiálnym valným zhromaždením sme týmto dostali šancu sa dostať sa s ňou do kontaktu a prezentovať naše aktivity a plány do budúcna. Okrem iného som sa snažil o nadviazanie spolupráce s Radou mládeže Rakúska, keďže sú naším geografickým susedom a ich momentálne pôsobenie je veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Konkrétne by sme ich chceli aspoň trochu podporiť v ich aktivitách smerujúcich ku vzdelávaniu a pomoci mladým utečencom, keďže si myslím, že práve humanitárna pomoc je jednou z aktivít, ktoré by malo hnutie ako naše podporovať. Rovnako si ako moderná organizácia uvedomujeme závažnosť situácie, a svojou aktivitou chceme ukázať, že nám táto problematika neostáva ľahostajná.

Samozrejme sa tešíme aj zo záujmu zo strany Poľskej rady mládeže a skvelej práci, ktorú odviedla práve v tejto organizácii PEJ (Poľská esperantská mládež), a tým reprezentovala idey nás, rovnako zmýšľajúcich.

Na záver by som rád dodal, že ako SKEJ plne podporujeme RmS a jej snahu vstať z popola v období, keď sa práve naša krajina bude pýšiť predsedníctvom v Európskej Únii. Zároveň veríme, že dokážeme všetci spolu poukázať na to, že aj na Slovensku sú mladí, ktorí neignorujú aktuálne politické dianie a snažia sa získať na Slovensku hlas a spolu bojovať za lepšiu a demokratickejšiu budúcnosť v našej krajine.

Léon Schnelldorfer

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *