Press "Enter" to skip to content

Zúčastni sa Medzinárodného mládežníckeho kongresu za symbolickú cenu! Termín je určený na 21.4.2017

Milí členovia SKEJ,

Dnes bolo oficiálne spustené prihlasovanie na 3. stretnutie v rámci projektu o Euro-Africkej spolupráci (Erasmus+), ktoré sa bude konať od 5-eho do 12-eho augusta v meste Aneho (Togo). Stretnutie sa uskutoční súbežne s Medzinárodným mládežníckym esperantským kongresom.

Celkovo budú vybraní ôsmi ľudia za SKEJ (z toho traja slovenskí certifikovaní školitelia TEJO) a jeden za ĈEJ (aby sme tým podporili rôznorodosť účastníkov), ktorým získané štipendium pokryje ubytovanie, stravu, vízum, obojsmernú letenku a poistenie.

Viac informácii môžete nájsť na nasledujúcich stránkach:

Ako kandidovať?

Okrem pravidiel, ktoré si určilo TEJO (Svetová esperantská mládež), bude výber predovšetkým podmienený podmienkami, ktoré si určuje samotné SKEJ (Nakoľko si uvedomujeme zvýšený záujem o túto aktivitu).

Nasledovná procedúra je preto platná pre ľudí uchádzajúcich sa o štipendium v mene SKEJ:

 1. Kandidatúra obsahujúca motivačný list (v esperante) a životopis (anglicky/esperantsky alebo slovensky) odošlite do 21.4.2017 ( 23:55 CET ) na skej@esperanto.sk (v kópii: aejk.oficejo@tejo.org).
 2. Po 30.4. budeme uchádzačov informovať o výsledku. Tí úspešní budú musieť následne uhradiť 100 EUR na účet SKEJ pre záväzné prihlásenie (Peniaze budú použité na „fond“ pre budúce štipendia na podporu mladých ľudí, nakoľko je to malá suma za týždeň v Afrike a hlavne tým pomôžete do budúcna ďalším mladým SKEJ-ákom J ).
 3. Po uhradení danej sumy obdržíte od nás finálny prihlasovací formulár, kde od Vás budeme potrebovať údaje nutné pre zaistenie leteniek a iných náležitostí (Napr. info o platnosti pasu atď). Zároveň dostanete právo prihlásiť sa na IJK.
 4. Všetkých vybraných budeme priebežne informovať o detailoch a pomôžeme im s celým procesom.
 5. V neposlednom rade, sa vybraní musia počas IJK zúčastniť školení na vybrané témy.

SKEJ bude pri výbere brať do úvahy nasledovné:

 •         Činnosť v rámci SKEJ (resp. ĈEJ)
 •         Činnosť v iných esperantských organizáciách (resp. pro esperantských aktivít)
 •         Úroveň jazyka
 •         Možnosť prispieť do programu samotného IJK (Hoci aj niečím malým J )
 •         Účasť na iných esperantských podujatiach (hlavne na Slovensku)
 •         V prípade zvýšeného záujmu budeme uprednostňovať členov s platným slovenským pasom

POZOR! Kandidatúry, ktoré neobdržíme do 21.4.2017 do 23:55 nebudú platné, rovnako ako tie, ktoré obdrží len TEJO bez toho aby bolo o tom SKEJ informované!

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *