Press "Enter" to skip to content

Seminár pre rozvoj mladých lídrov

Seminár prebiehal v meste Martin v penzióne Čierna Paní. Konal sa v 3 termínoch  po 3 víkendy vo februári a marci. Zúčastnili sa ho mladý ľudia vo veku 16-25 rokov.

Cieľom seminára bolo naučiť mladých formulovať svoje vízie a ciele, rozvíjať schopnosti v oblasti vedenia, tvoriť si na veci vlastný názor, narábať s médiami, interpretovať mediálne obsahy a aktívne ich vytvárať, plánovať, realizovať a riadiť jednoduché projekty, orientovať sa v slovenskej aj EÚ legislatíve dotýkajúcej sa problematiky mládeže a práce s mládežou.

Seminár bol vedený vo forme neformálneho učenia čo si všetci veľmi chválili. Organizátori boli od začiatku veľmi príjemní a brali nás ako seberovných, čo pridalo na dobrej atmosfére.

Prvý víkend sme sa predstavovali a potom sme mali Workshop a participácii. Preberali sme mediálnu výchovu a kompetencie  neskôr národnú a EU politiku mládeže. Taktiež nás oboznámili s tím čo je to YouthPass a čo s ním. Druhý víkend sme preberali Multikulturalizmus, kritické myslenie a manažment neziskových organizácii. Tretí víkend sa preberalo financovanie, leadership a programy Erasmus+.

Učenie neprebiehalo iba formou prednášky ale tiež rôznymi praktickými cvičeniami, hrami, voľným rozprávaním o danej téme a podobne. Večer po prednáškach sme sa rozprávali a bavili o rôznych témach a samozrejme sme po celom dni neformálneho učenia oddychovali.

Posledný víkend v posledný deň sme za úspešné dokončenie seminára dostali YouthPass .

Julia Repková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *