Press "Enter" to skip to content

Stretnutie kultúr alebo ako organizovať africký Medzinárodný kongres esperantskej mládeže (IJK)

SKEJ, ako jedna z najkatívnejších krajinských sekcií TEJO, sa vďaka skvelému načasovaniu stala súčasťou historicky dôležitého projektu, ktorý má okrem iného aj za cieľ usporiadať prvý . EAEY – Empower African and European Youth! (Posilneni africkú a európsky mládež!), je projekt, ktorý je založený na vzájomnom porozumení a školení mladých ľudí so špeciálnym dôrazom na neformálne vyučovanie.

Počas niekoľkých dní sa naši členovia (Léon Schnelldorfer a Tomáš Stano) zúčastnili prvého prípravného stretnutia v africkom meste Cotonou v Benine. Oficiálne stretnutie sa konalo od 4.10. do 6.10., ale ešte pred ním sa konalo školenie o tom, ako organizovať IJK (od 2.10. do 3.10.), kde sme mohli vidieť, aké rôzne sú naše kultúry a spôsoby myslenia. My, ako skúsení organizátori, sme mali za úlohu pomôcť africkým esperantistom nabrať skúsenosti, aby mohli zorganizovať to najlepšie IJK, aké je v ich silách.

Neskôr sa uskutočnilo oficiálne školenie, ktoré viedla generálna riaditeľka UEA a TEJO Veronika Poór. Počas tohto školenia sme sa lepšie spoznali navzájom a taktiež sme zlepšili naše vedomosti o projekte a našich krajinných sekciách. Súčasťou bola aj exkurzia do vodného mestečka pri Cotonou, kde ľudia žijú v domoch postavených na vode. Vraví sa, že v tejto „dedine“ žije približne 35000 obyvateľov.

Počas posledného večera sme diskutovali o rôznych dôležitých veciach týkajúcich sa IJK, ako o dôležitých termínoch pre spravenie úloh, výber kongresovej témy, ako aj organizačný tím pre IJK. Organizačný tím pre IJK bude veľmi špecifický, pretože na každý post budú obsadený dvaja ľudia (jeden z Afriky a druhý z Európy). Už predom vieme povedať, že v tomto pestrom tíme nebudú chýbať ani členovia SKEJ. Léon sa bude podieľať na tvorbe večerného programu a Tomáš pomôže s informovaním a náborom ľudí. Kongresová téma bude „Ženy a muži v ich kultúrach“.

7.10., v posledný deň nášho odchodu, sme navštívili mesto Aneho v Togu, kde sa bude konať nasledujúce IJK. Videli sme krásne priestory so zaujímavými miestnosťami pre koncerty a bar. IJK sa bude konať veľmi blízko oceánu (iba 50 metrov), preto je krásny výhľad zaručený. Počas cesty späť do Cotonou sme navštívili mesto Guidah, ktoré je preslávené obchodovaním s otrokmi. Nachádza sa tu množstvo monumentov, ktoré sa vzťahujú k tejto histórií a tiež chrám hadov, kde ste si mohli vyskúšať mať jednu z týchto milých potvoriek okolo vlastného krku.

Počas tohto stretnutia sme spoznali mnoho nových ľudí z rôznych krajín a ich kultúry. Jednalo sa hlavne o Voodoo náboženstve, kráľovskom systéme, o pozíciách žien v spoločnosti, ale tiež o snehu a zime v Európe (pretože Afričania nikdy nevideli sneh a nevedia si predstaviť ako sneh a zima môžu vyzerať v našich krajinách). Návšteva Beninu a Toga bola veľmi zaujímavá a tešíme sa na ich ďalšiu z nich. Všetci ste vrúcne pozvaní zúčastniť sa tohto výnimočného a úžasného stretnutia v Afrike!

Tomáš Stano

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *