Press "Enter" to skip to content

Mesiac: október 2016

Stretnutie kultúr alebo ako organizovať africký Medzinárodný kongres esperantskej mládeže (IJK)

SKEJ, ako jedna z najkatívnejších krajinských sekcií TEJO, sa vďaka skvelému načasovaniu stala súčasťou historicky dôležitého projektu, ktorý má okrem iného aj za cieľ usporiadať prvý . EAEY – Empower African and European Youth! (Posilneni africkú a európsky mládež!), je projekt, ktorý je založený na vzájomnom porozumení a školení mladých ľudí so špeciálnym dôrazom na neformálne vyučovanie.

Leave a Comment