Press "Enter" to skip to content

Najlepšie metódy vyučovania

Najlepšie metódy vučovania je nový projekt, v ktorom sa účastní mnoho esperantských organizácií z rôznych krajín: GEJ (Nemecko), TEJO (Holandsko), Esperantská asociácia Trento (Taliansko), Esperantské kultúrne centrum v Toulouse (Francúzsko), E@I (Slovensko), Bialystocká esperantská asociácia (Poľsko) a Česká esperantská mládež (Česko). Projekt je financovaný Európskou úniou. Projekt pozostáva zo 4 stretnutí, z ktorých jedna sa práve uskutočnila v Trente, Taliansku od 6. do 8. októbra. Prvé stretnutie môžeme označiť za organizačné, tiež sa ho nezúčastnili tí, ktorí sa budú počas projektu vzdelávať. Prišli reprezentanti všetkých spomenutých organizácií, aby spolu prediskutovali detaily projektu a premysleli dovtedy nedohodnuté oblasti projektu. Môj popis bude obsahovať množstvo informácií, o tom jako sme sa rozhodli počas tohoto pracovného stretnutie. Ostatné tri stretnutia sa uskutočnia na konci decembra v Štetíne (Poľsko) počas JES-u (Mládežníckeho esperantského týždňa), v Toulouse v marci a v júli počas SES-u (Letnej esperantskej školy). Tieto stretnutia už nebudú organizačné, ich cieľom bude vyskoliť nových učiteľov Esperanta. Školitelia sú mladí, avšak skúsení učitelia Esperanta s znalosťou vyučovania, metodológie, didaktiky, pedagogiky a jazykovedy. Dôležitou podmienkou účasti je dobrá znalosť Esperanta (minimálne úroveň B2). Ďalšou podmienkou sú skpsenosti s vyučovaním. Našim cieľom je, aby polovica účastníkov bola veľmi entuziastická ohľadom vyučovania, ale napriek tomu nemusia mať veľa skúsenosti s vyučovaním. Práve tento nedostatok bude vyvážený druhou polovicou účastníkov, ktorí už majú skúsenosti, ale chceli by si ich zlepšiť a prebrať viac do hĺbky. Výber správnych účastníkovbude podmienený druhou časťou prihlasovacieho procese: zaslanie životopisu a motivačného listu, a k tomu ešte interview cez Skype. Prioritou je aby na konci účastníci mali posilnené svoje schopnosti a taktiež aby nadobudli sebavedomie. Taktiež využijú svoje nadobudnuté vedomosti k osobnému rastu, aktivite v organizácii jako aj při zlepšovaní vyučovacieho procesu. Počas projektu bude rovnako vytvorená stránka instruado.esperanto.cz, ktorá bude slúžiť jako pomôcka pre budúcich učiteľov. Jej cieľom nevbude pomáhať len účastníkom školenia, ale ja potenciálnym budúcim učiteľom Esperanta. V projektovom pláne je napísané, že táto stránka ma obsahovať informácie o projekte, ale aj vodítka pre budúcich učiteľov s rôznymi materiálmi, určenými pre vyučovanie. Vodítka pre učiteľov bude tvoriť súbor materiálu, v ktorom budú rôzne odborné pozadia, praktiky a rady v oblasti vyučovania jazykov. Jej obsah bude z veľkej časti tvorený školiteľmi na zákalde ich školení. To zľahčí učenie účastníkov školenia a tvorenie materiálu pre školiteľov. Je dôležité vedieť pre všetkých účastníkov, že sa zameriavame hlavne na kvalitu, či už při školeniach alebo čo sa týka materiálov. Ako som už spomenul, stránka musí obsahovať vyučovacie materiály. Náš organizačný tím rozhodol, že tieto materiály nebudú tvorené, aby boli konkurenciou iným stránkam alebo  iným zdrojom učebného materiálu, ale cieľom bude ich skompletizovanie. Premýšľajúc o tejto téme, ktoré materiály chýbajú v Esperante, sme zistili, že sú to pravdepodobne zvukové nahrávky, videá a úlohy pre tieto materiály. Počas celého školenia sa budeme sústrediť na nahrávanie zvukového materiálu a videí, na základe čoho vytvoríme pre nich rôzne úlohy, a všetko bude nahraté na stránku projektu pre budúce použitie, kde to budú mocť využiť všetci zdarma, ktorí budú mať chuť vyučovať. Materiály budú vytvorené pre jazykové úrovne A1 až B2 na základe zoznamu tém z KER skúšok. Čo sa týka tém školení, tak to pravdepodobne budú tieto témy: vyučovanie Esperanta, verejný prejav, kultúrne rozdiely, typy žiakov, KER-systém, esperantská kultúra a hnutie, metodológia, prehľad existujúcich esperantských materiálov, citlivé body gramatiky, typy kurzov, plán hodiny, tvorenie pomôcok pre vyučovanie, vizualizácia, hry, didaktika, vyučovanie na diaľku, „udržateľnosť vzdelanosti při vyučovaní“, reklama a spatná väzba. Projekt nemá za úlohu naučiť účastníkov v priebehu jedného roka všetky materiály, ktoré sa obyčajne učia štyri roky, ale jeho cieľom je odovzdanie určitého prehľadu pre postupné zdokonaľovanie účastníkov. Ak máte chuť prihlásiť sa do ďalších stretnutí projektu, neváhajte a prihláste sa hneď!

SZILVA Szabolcs

25.10.2017

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *