Press "Enter" to skip to content

Zamenhofov večer 2016 v Bratislave

Tak ako každý rok, aj v roku 2016 sa konal Zamenhofov večer v Poľskom inštitúte v Bratislave. Tento večer je na Slovensku venovaný hlavne prezentácii činnosti esperantských organizácií na Slovensku. Tohto stretnutia sa nezúčastnili len samotní Slováci, ale aj esperantisti z Rakúska.

Niektorí naši členovia tiež pomáhali s organizáciou a prípravou tejto oslavy Zamenhofa a Esperanta. Samozrejme, tento večer nebol len o zábave a len o pozitívnych veciach. Jednou zo smutných častí večera bola spomienka na Magdu Šaturovú, ktorá bola významná pre slovenské esperantské hnutie.

Veľká časť programu bola venovaná Svetovému kongresu Esperanta v Nitre, ktorý je najväčším esperantským podujatím na svete. Ďalej sa prezentovali ďalšie organizácie ako Bratislavský esperantský klub, E@I, SKEF a nakoniec my, SKEJ. V rámci našej organizácie sme prezentovali úspechy a pokroky, ktoré sme dosiahli v roku 2016. Zdôraznili sme Mládežnícky program, ktorý bol súčasťou Svetového kongresu Esperanta v Nitre, organizáciu mnohých podujatí, a taktiež naše účasti na projektoch a na rôznych mládežníckych fórach ako napríklad EYE v Štrasburgu. Nezabudli sme taktiež spomenúť našu úzku spoluprácu s Českou esperantskou mládežou a pripravovanú spoluprácu s Radou mládeže Slovenska.

Po skončení oficiálnej časti už podujatiu panovala len dobrá nálada, ktorú ľudia prežívali pri rôznorodom jedle a pití. Naša organizácia bude chcieť minimálne zopakovať dosiahnuté úspechy v roku 2016, aby sme na ďalšom tomto podujatí o rok mali ďalšie krásne spomienky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *