Press "Enter" to skip to content

Účasť SKEJ na Valnom zhromaždení RmS

Je obrovská zima a my spolu s Leonom zmrznutí ráno blúdime uličkami Bratislavy, aby sme našli miesto, kde sa dnes bude konať 42. valné zhromaždenie Rady mládeže Slovenska. Po neúspešnom dobýjaní sa do zamknutého kostola sa nám podarí dostať sa do správnych dverí a zohriať sa v teple interiéru.

Po privítaní a úvodných oficialitách si sadáme na miesto a čakáme na otvorenie a príchod delegátov ostatných organizácii. S miernym omeškaním sa postupne dozvedáme, čo všetko nás dnes čaká. Po predstavení programu prechádzame k predstavovaniu žiadostí o členstvo a o štatút pozorovateľa. Čo nás mierne zaskočilo a šokovalo v nie práve najpozitívnejšom zmysle, je neúčasť niektorých kandidujúcich organizácii na členstvo v RmS.

Nakoľko naša organizácia má štatút pozorovateľa, nemáme hlasovacie právo, a tak sa len tíško prizeráme ako iní zástupcovia dvíhajú farebné papieriky reprezentujúce ich hlasy. Noví členovia a pozorovatelia boli prijatí, a tak sa RmS znovu o niečo rozrástla.

Po predstavení aktuálneho predsedníctva, zamestnancov, a správy o činnosti za rok 2016 sa spoločne presúvame na obed, aby sme načerpali energiu do ďalšieho programu, spoznali sa s ostatnými a načerpali novú inšpiráciu a poznatky.

Po dobrom jedle v príjemnej atmosfére pokračujeme v programe, dozvedáme sa o pláne na nasledujúci rok, prejednávame zmenu stanov, počúvame prezentovanie kandidátov do predsedníctva, na predsedu, a po krátkom presviedčaní a nenápadnom nátlaku sa nájdu aj kandidáti do kontrolnej komisie. Po sčítaní hlasov – do ktorého sme sa aktívne zapojili – a oznámení výsledkov valné zhromaždenie končí.

V dobrej atmosfére po príjemne strávenom dni opúšťame Bratislavu plní nápadov, inšpirácie, a plánov do budúcna.

Máte sa na čo tešiť!

Veronika Mihaldová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.