Press "Enter" to skip to content

Mesiac: marec 2009

Ago-Semajno debutovalo na Slovensku

Prvé Ago-semajno mimo územia Poľska sa uskutočnilo v dňoch 27.12.2008 až 4.1.2009 na Slovensku, v Liptovskom Mikuláši. Vďaka spolupráci Poľskej esperantskej mládeže (PEJ), klubu Varsovia Vento, Slovenskej esperantskej mládeže (SKEJ) a Liptovského esperantského klubu (LEK) prebehlo doposiaľ najväčšie medzinárodné mládežnícke stretnutie v histórii samostatného Slovenska. Zúčastnilo sa ho viac ako 160 účastníkov z 25 krajín. K realizácii podujatia výrazne prispelo aj mesto Liptovský Mikuláš, ktoré stretnutie podporilo viacerými spôsobmi.

Leave a Comment