Press "Enter" to skip to content

Valné zhromaždenie počas IJK

Od 5. do 12. Augusta sa odohrávalo IJK 2017, a to po prvýkrát na území afrického kontinentu, konkrétne v Togu. Zároveň som sa tam prvýkrát v živote zúčastnila valného zhromaždenia svetovej esperantskej mládežníckej organizácie (TEJO). Zastupovala som Víta z ĈEJ, keďže sa tam nemohol dostaviť osobne. Bol to pre mňa veľmi zaujímavý zážitok znásobený tým, že sa odohrávali voľby do predsedníctva TEJO. V tomto článku by som Vám chcela zhrnúť, ako to celé prebiehalo.

Zasadnutie sa skladalo z piatich stretnutí rozdelených do štyroch dní a malo celkovo 16 bodov. Štyri tieto stretnutia trvali po dve hodiny. To ďalšie (v poradí štvrté) boli voľby a bolo výrazne dlhšie.

Prvá časť sa skladala z oficiálneho otvorenia, ktoré zariadil vedúci zasadnutia pochádzajúci z našich radov, Léon Kamenický. Následne sa predstavili všetci zúčastnení. Druhý bod sa skladal zo zvolenia volebnej komisie a navrhujúcej komisie. Tá prvá má na starosti priebeh volieb, počítanie hlasov apod., zatiaľ čo tá druhá pomáha k tvorbe presného správneho znenia jednotlivých návrhov vyslovených na zasadnutí. Obe mali na začiatku dvoch členov. Nasledovalo presné určenie tzv. denného poriadku (spomínaných 16 bodov). Potom sa volil nový „Komitatano Ĉ“, čo je vlastne zástupca, ktorý má pomáhať ostatným krajinským zástupcom (Komitatanoj A a B) v prípade potreby. Taktiež má právo hlasovať, aj keď špecificky nereprezentuje žiadnu organizáciu (okrem TEJO). Jediný kandidát (Rakoen Maertens z Belgicka) bol zvolený. Posledná časť prvého stretnutia bolo vytvorenie dvoch pracovných skupín ohľadom „Pasporta servo“ (esperantská forma coach-surfingu) a toho, prečo byť  zástupcom organizácie (komitatanom). Do oboch sa prihlásilo dostatočné množstvo ľudí, ktorí sa stretli ešte neskôr v ten deň. Zároveň sa odohralo strategické fórum, kde sa mali riešiť problémy, ktoré aktuálne TEJO má.

Druhé stretnutie sa odohralo až na ďalší deň. Malo bohužiaľ nižšiu účasť kvôli nepríjemnej viróze. Dokonca ňou trpeli aj mnohí vtedy prítomní. Z môjho pohľadu šlo ale o veľmi zaujímavé stretnutie, keďže sa prezentovali kandidáti do predsedníctva TEJO. Bolo ich celkom jedenásť. 6 prítomných sa predstavilo osobne, zvyšok prostredníctvom iných zúčastnených. Zároveň sa stihlo prejsť aj na ďalší bod, ktorým bola plodná diskusia ohľadom vzťahov TEJO a UEA (svetový esperantský zväz).

Tretie stretnutie bolo posledné pred voľbami. Rozhodlo sa o posunutí volieb na to popoludnie (v pôvodnom pláne boli len štyri stretnutia). Ďalej sa rozhodlo o posunutí jednej z povinností generálneho tajomníka (keďže ich mal/a priveľa) na iných členov predsedníctva. Konkrétne šlo o kontrolu toho, či si ostatní členovia povinnosti plnia. Taktiež sa zvolil nový počet členov predsedníctva, bolo to sedem, predchádzajúce ich malo iba päť a nový počet podpredsedov, zvolili sa dvaja.

Štvrté stretnutie boli samotné voľby. Na začiatku sa zvolili ďalší dvaja členovia volebnej komisie. Jedným z nich som bola aj ja a vtedy začala moja práca. Keďže sme nemali tlačiareň, museli sme volebné lístky so všetkými menami a na každý post písať ručne. Zároveň sme museli chodiť za chorými zástupcami do izieb, aby aj oni mohli odovzdať svoje hlasy. Kvôli tomu som veľmi nevnímala, čo všetko sa okolo mňa dialo. Každopádne, na začiatku sa prihovoril vtedajší predseda M.B. Mandirola. Nasledovalo ďalšie predstavenie kandidátov a otvorená diskusia s nimi. Klásť otázky mohli všetci účastníci IJK. Potom už prišli voľby. Začalo sa postom predsedu a bol zvolený jediný kandidát Enric Baltasar zo Španielska. Na post podpredsedov to boli Costanza Schonfeld z Nemecka a Francesco Maurelli z USA. Generálnou tajomníčkou sa stala Ĝojo a pokladníčkou Feliĉa, obe z Vietnamu. Ďalšími členmi sa stali Linda Charlotte Scherping Larsson zo Švédska a Doniben Jimenez Jaramillo z Kolumbie. Hlasovanie bolo veľmi napínavé a skončilo sa neskoro v noci.

Nasledovalo už len posledné stretnutie, a to v deň môjho odchodu (odchádzala som už 11.8. spolu s ostatnými Slovákmi). Zvolili sa ďalší dvaja ľudia na pozíciu „Komitatano Ĉ“, a to Romeo z Toga a M.B. Mandirola. Následne sa zvolili členovia výberovej komisie, ktorí navrhujú kandidátov do predsedníctva. Stali sa nimi Arina Osipova, Fernando Maia Jr., M.B. Mandirola a Carlotta Pavese. Potom sa prezentovali výsledky pracovných skupín. Čo sa „Pasporta servo“ týka, prebrali sa najmä financie na jeho správu. V skupine ohľadom zástupcov (komitatanov) sa rozhodlo o vytvorení materiálov v spolupráci so SKEJ, ĈEJ a PEJ. Ďalej sa schválilo využívanie nového loga TEJO a predstavenie projektov organizácie. Na záver vedúci zasadnutie ukončil.

Nakoniec chcem povedať, že zastupovať organizáciu je veľmi zaujímavé. Môžete mnohé veci ovplyvniť a hlavne lepšie ich pochopiť. Rozhodne, ak niekedy takúto možnosť budete mať, neváhajte ju využiť.

Paulína Jalakšová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *