Press "Enter" to skip to content

SKEJ sa zúčastnilo podujatia YO!Fest

Tento rok sa YO!Fest konal od 6. februára do 8. februára v holandskom meste Maastricht na 25. výročia Maastrichtskej zmluvy. Toto podujatie má každoročne za úlohu zhromaždiť mladých ľudí, ktorí sú aktívni hlavne v politike, či už na lokálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni.

Dvaja naši členovia (Léon a Tomáš) sa zúčastnili tohto stretnutia v mene Svetovej esperantskej mládežníckej organizácie (TEJO). Našou úlohou bolo hlavne prezentovať súčasné postavenie Esperanta ako jazyka a taktiež vízie do budúcnosti, ktoré sú s ním spojené. Taktiež sme nezabudli opomenúť výrazné postavenie Esperanta proti jazykovej diskriminácií.

Náš tím, vytvorený na medzinárodnej úrovni (členovia tímu boli ľudia z Talianska, Holandska, Rumunska, Slovenska, Poľska a iných krajín), mal za úlohu prezentovať Esperanto cez rôzne aktivity, medzi ktoré patrili napr. Kurz esperanta, prednáška o jazykovej diskriminácií (a aktivity spojené s ňou), jazykový kvíz alebo stena slobodného prejavu (Free expression wall).

Toto podujatie nebolo len o vážnych veciach, ale taktiež aj o zábave, o ktorú sa starali rôzne atrakcie alebo večerný program preplnený množstvom hudobných skupín. Toto podujatie nám prinieslo naozaj veľa a dúfame, že budeme môcť takýmto spôsobom prezentovať Esperanto aj v ďalších rokoch.

Tomáš Stano

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *