Press "Enter" to skip to content

Mesiac: marec 2014

Slávnostne na nový rok? JES!

Zanieteným vždy-účastníkom esperantských podujatí netreba vysvetľovať čo je JES, vám to radšej vysvetlím 😛 Plným názvom Junulara E-Semajno (Mládežnícky E-týždeň?) je každoročné silvestrovské stredoeurópske podujatie, aspoň? podľa encyklopédií. Podľa účastníkov to je týždeň? šialenej zábavy a medzinárodných priateľstiev a užívania si mladosti. Tento raz sa uskotočnil v poľskom mestečku Szczawno-Zdrój od 28.12. do 4.1. a zúčastnilo sa ho neuveriteľne veľa slovenských esperantistov – z celkového počtu 185 ľudí z 24 krajín bolo 17 zo Slovenska (3. najpočetnejšia skupina!).

Leave a Comment