Press "Enter" to skip to content

Mesiac: máj 2011

Slovenskí a českí mladí esperantisti prvýkrát spolu

V polovici apríla sa v dome slovenského esperantského archívu, v slovenskej dedinke Plevník-Drienové, konalo prvé oficiálne stretnutie neoficiálneho zoskupenia ĈeSKEJ. Počas víkendu sa v pohodovej nálade stretlo dokopy 21 ľudí zo 7 krajín, tak dlhoroční známi ako aj nové, zaujímavé tváre. Okrem nachádzania nových priateľov a utužovania už existujúcich priateľstiev bola v programe aj turistika, spoznávanie miestnych gastronomických zariadení, zaúčanie sa v dedinských remeslách a keď sa našiel nejaký čas tak aj triedenie materiálov v archíve. ĈeSKEJ sa tak postupne mení z nápadov niekoľkých hláv na skutočne fungujúcu záležitosť.

Leave a Comment