Press "Enter" to skip to content

Medzinárodný seminár

49. IS (Internacia seminario, Medzinárodný seminár; pozri Esperantský žargón) hostila vo svojich priestoroch celkom nová mládežnícka ubytovňa v historickom a histórieplnom meste Xanten blízko Holandska. V tomto meste, v ktorom sa Rimania pokúšali brániť proti starovekým Germánom, sa zišlo okolo 180 mladých ľudí z 25 krajín (priemerný vek 26); „menej Rusínov ako býva zvykom, možno preto, že sa v tom istom čase konalo stretnutie v Poľsku,“ poznamenal mladý Francúz.

Mladežnícka ubytovňa je veľmi nová a nádherná: velikánska budova v tvare U s múrmi celými zo skla, takže odkiaľkoľvek v ubytovni vidíte celý budovu… a čo najviac prekvapilo: strava bola skvelá! „Zúčastnil som sa 5-tich alebo 6-tich IS, ale na žiadnom som si tak nepochutil. Pre nás, ktorí sme si v Nemecku zvykli na zlú stravu, to vyzeralo ako zázrak,“ povedal francúzsky účastník.

S mestom sme dalo zoznámiť počas celodenného výletu, najmä do antického rímskeho mesta. Práve v ten deň bola zima, hoci počas iných až taká zima nebola.

Hlavná téma bola rovnako histórie-plná ako mesto: „Náboženstvá, kultúry a životné filozofie v 21. storočí.“ Túto tému, vrátane ateizmu, rozoberali viaceré prednášky, pracovné skupiny a diskusné okrúhle stoly. Na naučenie esperanta, alebo jeho zdokonalenie bol dostatok kurzov. Vynikla veľmi zaujímavá prednáška Gunnara Fischera o preklade šansónov do esperanta.

Najúspešnejšia tvorivá dielňa sa zaoberala pletením púzdra na mobil. Hlavnú úlohu však ako vždy mal zábavný a večerný program. V herni sa hrali karty, puzzle a iné hry… samostatná miestnosť bola vyhradená pre hru „homlupoj“, ktorá bola obľúbená počas IJK (pozri Esperantský žargón), a aj teraz si získala účastníkov. Pravdepodobne sa stane zvykom na medzinárodných mládežníckych podujatiach.

Dosť bolo aj koncertov. Ťažko povedať, ktorý bol najlepší: hrali JoMo, DJ Roĝer‘, Dolchamar, Krio de Morto, Amir (z Esperanto-Desperado)… všetci boli dobrí.

Vrcholom stretnutia bol silvestrovský bál, tak ako na IF (Internacia festivalo, medzinárodnom festivale ) alebo NR (Novjara Renkontiĝo, Novoročnom stretnutí). Každú celú hodinu sa niekde vo svete začína nový rok, preto si účastníci vymieňajú novoročné želania od neskorého večera až do skorého rána.

Ale oslavovať do skorého rána sa dalo počas celého týždňa. Každý večer bolo súčasne na výber viacero možností: tancovať na diskotéke, zabávať sa v bare alebo si vychutnať čaj v tichej „soviarni“ (pozri Esperantský žargón) – popri „normálnom“ bare, kde často vládne hlučná a živá nálada, jestvuje aj čajovňa s pokojnou atmosférou. Tieto miestnosti sa často zatvárajú krátko pred raňajkami. Dôležitá novinka tohoročného IS: soviareň bola úspešnejšia ako bar. „Čo sa týka ‚Konečného víťazstva‘, som presvedčený, že zvíťazila ‚soviareň‘. Mám právo to povedať, pretože som z nej odišiel pred siedmou ráno a to som nebol posledný, Niektorí zostali ešte dlhšie!“ tvrdí účastník z Ruska. Mohol mať nedávny spoločný seminár TEJO (pozri Esperantský žargón) s organizáciou abstinentov taký významný vplyv?

(Spísal C. Nourmont, podľa informácií o IS a z dojmov účasníkov, najmä X. Godiviera)

(Prevzaté z Revuo Esperanto 2/2006,
niekdedy nabudúce o NR)


Pozri aj fotogalériu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *