Press "Enter" to skip to content

Esperanto na univerzitách

Na univerzitnej úrovni: najviac v Ázii

Koncom januára 2006 sa esperanto vyučovalo na aspoň 69 univerzitách v 24 krajinách. Najviac kurzov (18) prebieha v Číne; v celej Ázii je to takmer polovica – 32, vrátane troch kurzov v ázijskej časti Ruska (Jekaterinburg, Nižnij Tagil, Vladivostok). 24 kurzov je v Európe a 13 v Amerike.

Čísla podľa krajín: Rakúsko 1, Belgicko 1, Brazília 4, Bulharsko 1, Česko 1, Čína 18, Nemecko 5, Španielsko 2, Maďarsko 2, Izrael 1, Taliansko 1, Japonsko 6, Kórejská republika 3, Kostarika 2, Kuba 1. Litva 2, Mexiko 1, Holandsko 1, Poľsko 3, Rusko 5, Švédsko 2, USA 4, Uzbekistan 1, Venezuela 1.

„Pravdepodobne jestvujú ďalšie kurzy, ktoré v zozname nie sú spomenuté,“ hovorí Germain Pirlot. „Dôležité je nájsť informátorov. Vo všeobecnosti spomínam informácie získané od samotných vyučujúcich. Informácie o kurzoch, ktoré v zozname nie sú spomenuté, sú vítané, pretože sa zoznam aj naďalej budem snažiť aktualizovať.“

Záujemci môžu úplný zoznam aj s detailnými informáciami o kurzoch získať na adrese gepir.apro(zavináč)pandora.be

(Autor HaGo)

Živé študijné sústredenie na Univerzite Adama Mickiewicza

Medzi 28. januárom a 3. februárom sa uskutočnilo druhé sústredenie Interlingvistických štúdií na UAM (Univerzite Adama Mickiewicza v Poznańi, Poľsku). Zúčastnilo sa ho 25 študentov z 12 krajín.

Uskutočnili sa tieto kurzy: Úvod do morfológie a syntaxe s príkladmi z rôznych jazykov (Michael Farris), Esperantská literatúra druhého obdobia (Lidia Ligęza a Tomasz Chmielik), Interlingvistika 2 (Věra Barandovská-Frank, Bradio Moro) a Esperantská gramatika 1 (Ilona Koutny).

(Autorka dr. Ilona Koutny, vedúca Interlingvistických štúdií)

Brno: Esperanto 1, Esperanto 2

Na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (Česku) 17 študentov úspešne ukončilo predmet Esperanto 1 (pre začiatočníkov). Učili sa podľa (esperantských vezií) videokurzov Mazi v Gondolande a Mazi sa vracia.

Desať študentov sa prihlásilo na Esperanto 2, ktoré sa bude vyučovať v letnom semestri. Ďalší dvaja študenti uspeli v záverečnej skúške z odboru Vzdelávacia kybernetika, vyučovanom v esperante.

(Autor Josef Vojáček)


(Články prevzaté z La Ondo de Esperanto 3/2006,
skrátené)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *