Press "Enter" to skip to content

Seminár pre mladých aktivistov

Od 4. do 11. júla sa v Partizánskom uskutočnil medzinárodný seminár „Dajme o sebe vedieť.“ Mladí aktivisti sa učili ako vytvárať rôzne informačné materiály a ako ich efektívne využiť v praxi. Seminár zorganizovali SKEJ – Slovenská esperantská mládež a medzinárodná skupina Esperanto@Interreto1). Projekt finančne podporil európsky grantový program Mládež. Pracovným jazykom bolo esperanto.

Účastníci seminára pochádzali z viacerých európskych krajín, ich rodné jazyky boli rôzne a mnohí mali osobné skúsenosti s medzikultúrnou komunikáciou. Z Holandska prišiel Slovák dlhodobo pracujúci ako mládežnícky dobrovoľník v Rotterdame. Na medzinárodnom večere, ktorý bol súčasťou seminára, predstavil s holandským kolegom krajinu veterných mlynov. Poľsko zastupoval aj Brit, ktorý ktorý v čase seminára býval u našich severných susedov. Z Viedne prišla Ukrajinka, ktorá sa vydala za Rakúšana. Účastníci prišli aj z Česka, Maďarska a jeden z trénerov bol z Bosny a Hercegoviny. Povedané jednou vetou: Všetci pochádzali z Európy.

Prvá z dvoch hlavných programových línií sa zaoberala tvorbou papierových informačných materiálov (plagáty, letáky, atď). Prednášajúci Haris Subašić najprv predstavil možnosti grafických programov (Corel Draw, Adobe Photoshop,…) a poskytol niekoľko všeobecných rád. Potom mali účastníci priestor pre vytvorenie vlastných plagátov. Na konci seminára boli práce zhodnotené nielen trénermi, ale aj hlasovaním jednotlivých účastníkov seminára. Podľa hlasovania najlepšie práce vytvorili v esperantskej kategórii Viliam Búr, Łukasz Żebrowski, Katharina Tanzberger a Veronika Szabó a v protixenofóbnej kategórii Tomasz Rozmiarek.

Druhá programová línia sa zamerala na multimediálne CD a DVD. Viliam Búr informoval o možnostiach použitia, výhodách a nevýhodách rozličných dátových formátov a viedol kurz tvorby HTML stránok a ich využitia na spojenie multimediálneho obsahu CD/DVD. Účastníci ešte pred odchodom dostali ukážkové CD s plagátmi a fotografiami, vytvorenými počas seminára.

Svoje miesto si našla aj prednáška Petra Baláža „Interkultúrny a psychologický rozmer informácií“, niekoľkokrát bola preberaná téma „Projekty“, miestny konzultant informoval o grantovom programe Mládež, Stano Marček (redaktor medzinárodného časopisu Revuo Esperanto) prednášal o zalamovaní časopisov a písaní článkov a Petr Chrdle (vydavateľ) o medzinárodnom autorskom práve. Súčasťou programu bola aj návšteva reklamnej agentúry REKUK, kde bola možnosť vidieť, ako sa tvoria reklamné predmety.

Organizátorom sa od začiatku podarilo vytvoriť priateľskú, príjemnú a tvorivú atmosféru. Vďaka tomu boli prednášky priestorom pre inšpirujúce a obohacujúce diskusie. K pohode nesporne prispel aj vhodne zvolený pracovný jazyk. Esperanto vytvorilo nielen rovnocenné medzinárodné prostredie, ale svojou ľahkou zvládnuteľnosťou vyrovnávalo aj rozdiely medzi začiatočníkmi a pokročilými. Bude niekedy takáto jazyková demokracia samozrejmosťou na všetkých medzinárodných podujatiach?

Pozri tiež fotogalériu


1) Tri hlavné oblasti, ktorými sa Esperanto@Interreto (Esperanto na internete) zaoberá, sú: vytváranie internetových stránok, organizovanie seminárov a informovamie o tom, ako esperanto a internet spoločne umožňujú komunikovať ľahko a rýchlo. Medzi projekty Esperanto@Interreto patria napríklad www.lernu.net – komplexné mnohojazyčné internetové prostredie na učenie sa esperanta, alebo Lingva Prismo – web o jazykoch a pre jazyky.


Napísané pre server www.changenet.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *