Press "Enter" to skip to content

Monato: Julio 2004

La 3-a SKEF-Kongreso

La rezolucio el la tria kongreso de SKEF konstatis, ke la partoprenintoj
– akceptis informojn pri la agado de la teritoriaj organizaĵoj (ESO, OSES, MEL) en la jaro 2003 kaj pri la agado de SKEF en la sama jaro;
– komisiis al OSES organizi la tutslovakan renkontiĝon en majo 2005, al la SKEF-estraro fari paŝojn por ekscii pli da informoj pri Eŭropa E-Unio kaj kaze de la ambaŭflankaj avantaĝoj aliĝi dum la novembra SKEF-konsilantaro kaj sekve plialtiĝi la SKEF-kotizon por la jaro 2005 je 50 kronoj;
– aprobis proponon de la agado por la jaroj 2004 – 2005; ŝanĝon de la Statuto en la punkto ‘sidejo’, kiu translokiĝu el POPRAD al ŽILINA; redaktan skipon de Esperantisto Slovaka; kiel novaj anoj de SKEF la E-klubojn en ŽILINA, MARTIN, L. MIKULÁŠ kaj POVAŽSKÁ BYSTRICA (kiuj laŭstatute devas skribe peti pri la aniĝo);
– elektis novan estraron de SKEF, ties revizoron kaj ĉefdelegiton.

Leave a Comment