Press "Enter" to skip to content

Rodová rovnosť

Začiatok projektu:  1.október 2017

Trvanie: 16 mesiacov

Koniec projektu: 31.január 2019

Ciele:

Začať diskusiu na tému rodovej (ne)rovnosti so skúsenejšími a v téme dlhšie zainteresovanými ľuďmi, aktívnejšie zapájať ľudí, ktorí zvyknú byť rodovo marginalizovaní alebo nezvyknú byť reprezentovaní v rámci organizácií. Uistiť sa, že pre nich existuje bezpečné a stimulujúce miesto na život.

Vo všeobecnosti – viac sebavedomých a sebaakceptujúcich mládých ľudí, ktorí sú zároveň aktívnymi občanmi.

Priority:

 • Sociálna inklúzia
 • Podpora vlastného (empowerment)
 • Promovanie kvalitnej mládežníckej práce

Koordinátor: GEJ (Nemecko)

Partneri: SKEJ, TEJO (Holandsko), BEA (Taliansko), HEJS (Španielsko), Kosmo (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska)

Prvé (plánovacie) podujatie:

Dennenhof en Lunteren, Holandsko, 27.-29.10. 2017 (KKPS)

Každý z partnerov odprezentuje svoju organizáciu, svoju prácu v danej téme, potreby danej cieľovej skupiny, vlastné prínosné praktiky. Bude naplánovaný ďalší priebeh projektu, predebatované potreby jednotlivých partnerov a forma, ako aj obsah výsledkov tohto projektu.

SKEJ budú počas tohto podujatia reprezentovať Paulína Kožuchová (Egalecen) a Veronika Mihaldová.

Nasledujúce podujatia:

Budú pozostávať z dvoch častí:

 • Program venovaný téme rodovej rovnosti, či rovnosti všeobecne (diskusie, prezentácie, hry na rozvoj kritického myslenia)
 • Plánovanie ďalších krokov projektu

2) Taliansko, 29.3.-3.4. 2018 (IJF)

3) Badajoz, Španielsko, 4.-11.8.2018 (IJK)

Školenie:

 • Úvod o rode
 • Rodová diskriminácia
 • Protidiskriminačná politika
 • Identifikácia role mládežníckych organizácií v boji proti diskriminácii a promovaní sociálnej inklúzie
 • Strategický plán (tvorba partnerstiev, využitie sociálnych sietí, atď)

4) Slovensko, október 2018 (TER)

5) Nemecko, december 2018 / január 2019 (JES)

Očakávané výsledky

 • Zbierka prínosných praktík a rád na obhajobu rodovej rovnosti
 • Dvojjazyčné elektronické dokumenty (EN, EO), ktoré budú preložené do ďalších národných jazykov – popis metód a nástrojov v závislosti od cieľovej skupiny
 • Knižnica použitých zdrojov (články, knihy) a zbierka použitých materiálov na školenie, ktoré bude možno použiť aj pre ďalšie školenia (časové schémy, formuláre pre spätnú väzbu, atď)
 • Videá/interviews