Press "Enter" to skip to content

Slovenská esperantská mládež informuje

Tohoročné IJK blízko Slovenska
Ako už možno viete, tohoročné IJK (Medzinárodný mládežnícky kongres) sa uskutoční na skok od Slovenska, v malebnom poľskom mestečku Zakopane. Navyše sa začne presne jeden deň po UK (Univerzálnom kongrese) v Litve, takže cestou späť sa môžete na polceste zastaviť v Zakopanom a užiť si aj toto mlado-svieže a na program bohaté podujatie. Ak sa však rozhodnete aj niečím prispieť do programu, alebo pomôcť organizátorom, budete srdečne vítaní. Každá ruka (a hlava) bude k úžitku, každý príspevok do programu obohatí celok. Môžete sa prihlásiť u mňa, hlavného organizátora programu (Petra BALÁŽA) na adrese petro@ikso.net, alebo telefonicky na čísle +421 902 203 369. Termín IJK je 31. júl až 7. august 2005 a jeho hlavná téma je Jednota v rozmanitosti. Prihlášky a ďalšie informácie (v esperante) sú na www.tejo.org/ijk.

Člen SKEJ je dobrovoľníkom TEJO
S radosťou sme sa dozvedeli, že Martin MINICH, náš mládežnícky aktivista a člen predsedníctva SKEJ, bol zvolený za dobrovoľníka TEJO (Celosvetovej esperantskej mládežníckej organizácie) v Roterdame.
Martin MINICH je aktívnym esperantistom od roku 2000. V roku 2003 pomohol znovuzaložiť SKEJ – krajinskú sekciu TEJO na Slovensku. Je aktívny aj ako prekladateľ a jazykový pomocník na webe www.lernu.net, jedného z projektov skupiny E@I, ktorú zastupoval na KAEST-e. K jeho najobľúbenejším koníčkom patria stopovanie, spev / recitovanie / rapovanie, prekladanie a používanie Linuxu. Počas svojej služby vo funkcii dobrovoľníka TEJO chce prispieť k hladkému informačnému toku v Esperantsku a tiež medzi Esperantskom a okolitým svetom.
Blahoželáme Martin!

Časopis JUNA AMIKO je možné predplatiť aj na Slovensku
Od októbra 2004 je možné predplatiť časopis Juna amiko aj na Slovensku, u Petra BALÁŽA (e-poštou: petro@ikso.net, alebo telefonicky: +421 902 203 369). Časopis má tieto cieľové skupiny:

  • deti (medzi iným aj z esperantských rodín)
  • žiakov, účastníkov kurzov a ich učiteľov
  • mladých, v skupinách i jednotlivo
  • začiatočníkov v každom veku.

Časopis v tlačenej podobe vychádza 3 krát ročne, má viac stránok ako predtým (keď vychádzal 4 krát ročne), viac obrázkov, nových rubrík…
Časť časopisu je prístupná aj na internetovej stránke www.lernu.net (pod Juna Amiko v Knižnici), kde budú vychádzať a pridávať sa informácie z internetového Juna amiko 12 krát ročne.
Viac informácií nájdete na www.ilei.info/ilei pod Juna amiko.
Predplatné (na Slovensku) na rok 2005 je: 9 eur / rok, od 3 výtlačkov 7 eur / rok.


Prevzaté z Esperantisto slovaka 4/2004 a Revuo Esperanto, január 2005.
Upravené

Be First to Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *