Press "Enter" to skip to content

Mnohojazyční mladí Európania

Polovica všetkých Európanov sa už od základnej školy učí cudzí jazyk. Uvádza to nová správa európskeho informačného systému Eurydice.

Štúdia uvádza celkový nárast výučby cudzích jazykov v základnom vzdelávaní, no niektoré krajiny sú „mnohojazyčnejšie“, než iné. „Top tri“ krajiny sú Luxembursko, Holandsko a Dánsko. Takmer tri štvrtiny obyvateľov Dánska a Holandska (rovnako aj Švédska) hovorí pomerne dobrou konverzačnou angličtinou. 77% Luxemburčanov hovorí na tej istej úrovni po nemecky.

Írsko, Maďarsko a Veľká Británia majú najnižší počet žiakov, ovládajúcich cudzie jazyky.

Vo všetkých krajinách okrem Belgicka a Luxemburska je angličtina najvyučovanejším cudzím jazykom na základných školách. Na stredných školách je najrozšírenejším cudzím jazykom angličtina (s významným nárastom popularity v strednej a východnej Európe v rokoch 1998-2002), francúzština (väčšinou v južných a nemecky hovoriacich krajinách), nemčina (v severnej, strednej a východnej Európe), španielčina (najmä v Portugalsku, Taliansku a Francúzsku) a ruština (v pobaltských a niektorých východoeurópskych krajinách).

Správa je založená na prieskumoch, uskutočnených v 30 európskych krajinách (25 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Bulharsko a Rumunsko) v školskom roku 2002/2003.

„V rozšírenej a mnohojazyčnej Európe nám štúdium cudzích jazykov „od malička“ umožňuje objavovať iné kultúry a lepšiu pripravenosť pre pracovnú mobilitu,“ vyhlásil európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mnohojazyčnosť Ján Figeľ.

Štúdium jazykov a jazyková diverzita sa však odporúčajú aj starším ročníkom.


(Prevzaté z www.euractiv.sk)

Be First to Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *