Press "Enter" to skip to content

Mesiac: apríl 2005

Mnohojazyční mladí Európania

Štúdia uvádza celkový nárast výučby cudzích jazykov v základnom vzdelávaní, no niektoré krajiny sú „mnohojazyčnejšie“, než iné. „Top tri“ krajiny sú Luxembursko, Holandsko a Dánsko. Takmer tri štvrtiny obyvateľov Dánska a Holandska (rovnako aj Švédska) hovorí pomerne dobrou konverzačnou angličtinou. 77% Luxemburčanov hovorí na tej istej úrovni po nemecky.

Leave a Comment